Kulventiler V med hög hals

För värme, ej typgodkända för vatten i Sverige.

Produkter
Övrigt