Kulventiler V med Gänga

För värme, ej typgodkända för vatten i Sverige.

Produkter
Övrigt