Leveransvillkor och försäljningsvillkor

 

Leveransvillkor

 

Om ej särskild överenskommelse gjorts så gäller allmänna leveransbestämmeler, AA VVS 09 för alla artiklar som där leverantören / tilverkaren levererar till oss enligt AA VVS 09. Om något i AA VVS 09 ej överensstämmer med något i våra leveransvillkor så gäller våra villkor, kompletteringar och ev: undantag före AA VVS 09. När du beställer så accepterar du leveransvillkoren.

AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen. Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.  Klicka på länk för att se fullständiga AA VVS 09>  AA VVS 09  

Normal utleverans för lagervara är samma dag vid beställning före 12.00, Under högsäsong kan det ta längre tid. (Undantag är lagervara som är tillfälligt slut i lager)

Våra leveranser skickas med Schenker. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget eller andra orsaker som vi ej rimligen kunnat förutse eller råda över.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportören samt göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån, brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 250 kr för vårt arbete med hantering av varorna samt därtill fraktkostnader orsakade pga aktuell order.

 

Transport

Med orderns nettovärde som beräkningsgrund debiteras en frakt & hanteringskostnad på 175 kr för samtliga order under 3000 kr.

Undantag från ovan är ej fraktfria produkter såsom: Solenergiartiklar, Pannor , Ack-tankar. VV-Beredare, Hydroforer och någon övrig artikel och även produkter som klassas som skrymmande kan belastas med ett "skrymmetillägg" för en mer rättvis och rimlig prissättning av artikel / frakt, skrymmetillägget avgörs av postnummer och storlek på övrig order.

SMS och/eller mail kan komma att användas för att avisera frakten.  

 

Emballage och (pallbyte)

Emballage för special eller för återanvändning debiteras. Pallbyte tillämpas i vissa fall, Bla: vid beställning av pall emd etanolsprit och liknande..  

Returemballage 

 • EUR pall: 110kr
 • Halvpall: 70 kr
 • Krage helpall: 130 kr
 • Krage halvpall: 90 kr

Engångsemballage

 • Kollektor / Kulvert: 130 kr
 • Radiatorpall: 90 kr
 • Helpall engångs: 40 kr
 • Halvpall: engångs 35 kr
 • Övrigt: självkostnadspris

 

Returbestämmelser

Innan retur skickas tillbaka måste säljare och köpare vara överens. VVS Grossen accepterar retur av produkter om kunden kan styrka att varan är köpt hos oss via genom att hänvisa till order eelr faktura. Varorna ska vara i nyskick och ligga i oskadad orginalförpackning, dom ska vara packade artikelvis och i separat kartong / påse. Returrätten är begränsad till 1 år efter att kunden fått leveransen av aktuella varor.

Avdrag vid kreditering av returer

 • Fast avgift a 200 kr per order och retur
 • Returavdrag sker med 20% av varans debiterade värde enligt försäljningsfaktura. (Om ej annat avtalats)  

Retur avdrag vid anskaffningsmaterial ej lagerlagt av VVS Grossen

 • Fast avgift a 200 kr per retur
 • Returavdrag sker med 20% av varans debiterade värde enligt försäljningsfaktura. (Om ej annat avtalats)
 • Leverantörens returavdrag samt kostnad för returfrakt från VVS Grossen till leverantören debiteras utöver ovan. Ej förhandlingsbart. För att VVS Grossen ska acceptera retur så måste först leverantören acceptera aktuell retur. 

Följande artiklar tar VVS Grossen ej i retur

 • Artiklar där det totala värdet för ordern understiger 500 kr netto
 • Varor som ej kan påvisas och spåras till att ha levererats av oss
 • Förbrukningsmaterial såsom skruv, bult m.m. i öppnade förpackningar
 • Kundanpassade varor tex: kapad kulvert och liknande
 • Artiklar där bäst före datum passerats
 • Konvektorer samt koppel monterade radiatorer och liknande

Tjänster i samband med returer

 • Vid sortering och rengöring av returnerade varor debiteras 350 kr/ timme. Endast aktuellt om varorna går att återställa till nyskick.
 • För skrotning av returnerade ej godkända varor debiteras faktisk kostnad dock lägst 500 kr samt ev: returfraktkostnader.
 • För återsädning till kunden av ej godkända returvaror debiteras 500 kr samt returfrakt.
 • För ej godkända returer så har kunden möjlighet att kostnadsfritt hämta returnerade  varor på vårt lager inom 5 arbetsdagar. Ej avhämtad retur kommer därefter att skotas och debiteras kunden. Samtliga kemikalier med farligt gods symbol och/eller UN-nummer ska paketeras och märkas upp enligt ADR och skickas separat från övrigt gods. I de fall returen har sin grund i fel som VVS Grossen är ansvarigt för krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag. 

 

 

 

 

Försäljningsvillkor

 

Prissättning

 

Pris sätts utifrån aktuellt dagspris.

 

Noterat dagspris gäller för följande produktgrupper:  

 • Kopparrör.
 • Lod och tillsatsmaterial.
 • Kabel.
 • Köldmedium och oljor.
 • Glykol, etanolsprit samt övriga kemikalier och/eller vätskor.

 

Prisreglering övrigt

 • Vi förbehåler oss rätten att utan avisering ändra priser pga. förändringar av valutapriser, råvarupriser, miljöavgifter och övriga liknande ändringar av förutsättningar. Vi förbehåller oss även rätten till ändringar utan avisering pga. felskrivningar eller tryckfel och liknande.
 • Om inte annat angivits gäller leversndagens pris.
 • Angivna priser gäller exklusive lagstadgad mervärdesskatt.
 • Rabatter på priser regleras i separat avtal. För nettoprissatta artiklar utgår ingen rabatt.
 • Varor markerade med B är ej lagerlagda produkter, priset på dessa ska främst ses som en indikation. För dessa varor gäller leveransdagens pris.

 

Betalningsvillkor

 • Faktura 20 dagar netto efter godkänd sedvanlig kreditkontroll, annars förskottsbetalning.
 • Betalningen ska vara VVS Grossen tillhanda senast på förfallodagen. Vid försening debiteras dröjsmålsränta med 20% från förfallodagen.
 • Vid ev: Betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.   

 

Övrigt

 • Vi förbehåller oss rätten övriga ändringar pga av felskrivningar och liknande. 

 

 

Huskvarna 2022-08-24

 

Stefan Johansson

Verkställande direktör, VVS Grossen

 

Produkter
Övrigt